Политика за Защита на личните данни

Екипът на Сайта се ангажира да защитава и пази Вашите лични данни,получени при използване на сайта.

Лична информация е информацията за определен индивид.Личната информация включва данни като име, адрес,възраст,дата на раждане,пол,както и Вашите мнения,преференции и стил на пазаруване.

Екипът на сайта не предоставя на Трети лица получената чрез сайта лична информация за своите потребители. Всяко посещение в сайта, записва IP адреса на посетителя.

Ако не искате да получавате рекламни оферти и/или бюлетини,винаги може да оттеглите или откажете Вашето съгласие по всяко време,като се свържете с нас.Вашата молба ще бъде незабавно обработена,но може да не е навреме за премахването Ви от действащите вече реклами.Моля,отбележете,че дори и да сте заявили отказ за получаване на рекламни съобщения,ние можем да продължим да се свързваме с Вас,с цел администриране на Вашия акаунт.

Политика на Откритост

Сайтът използва „affiliate”програми,рекламиращи чрез услугите на Google Inc – Adsense (на база на техните собствени принципи),както и други рекламни програми за монетизация.Когато потребителите на сайта отворят линк,който е част от гореспоменатите програми,това може да донесе комисионна,кредитирана на Сайта. Екипът на Сайта е в бизнеса с “affiliate”маркетинг и предоставя тази информация,понеже вярва в прозрачността,която е изискване и от страна на различни попечители.

Екипът на сайта не е кредитодател,доставчик на бързи кредити,не е посредник на заеми към Трети лица кредитодатели,както и не е агент,представител или посредник,на който и да било кредитодател.Като такъв,екипът на Сайта не гарантира налични суми по кредити и/или одобрение за кредит.Налични суми по кредити и/или одобрения за кредит са предмет на възраст и статус.Не изпращайте пари чрез фирмени услуги за паричен трансфер свързани с оферта за кредит,понеже е почти невъзможно същите да бъдат обърнати или проследени.Времето за трансфер на пари в брой може да варира между различните кредитодатели Трети лица и може да зависи от Вашата финансова институция.В някои случаи може да се наложи изпращане по факс.

Ако не изплатите кредита според поставените срокове и условия,Вашият кредитодател може да Ви таксува вноски за закъснение и/или да препрати акаунта Ви към агенция за вземания и/или да докладва Вашия случай на агенция за контрол на потребители(което може да повлияе отрицателно върху Вашия кредитен резултат ).

Само Вашият кредитодател може да Ви предостави информация относно специфичните за Вас условия и срокове на кредит,както и последствията от евентуално непогасяване на кредита.За повече информация и въпроси относно краткосрочни,бързи кредити се свържете директно с Вашия кредитодател.

Отказ от права

Информацията представена на страниците на Сайта е базирана на принципите,опита,мненията и впечатленията на екипа на Сайта,както и въз основа на различни рекламни програми.Същата няма за цел да предлага финансов и/или законов съвет.Екипът на Сайта препоръчва на своите потребители да се консултират относно интересуващите ги въпроси с лицензирани експерти и/или професионалисти.

Екипът на Сайта не подтиква и/или насърчава своите потребители да стават клиенти на доставчиците на услуги,представени на страниците на Сайта.

Без Гаранция

Съдържанието на Сайта е предоставено на потребителите „такова,каквото е ” и „ е на разположение” без никакви гаранции или условия от какъвто и да е вид,независимо дали преки или косвени.В допълнение към това,съгласно приложимите закони екипът на Сайта се освобождава от всякакви гаранции,преки или косвени,в това число косвени гаранции или условия за определена цел, за ненарушаване правата на трети лица,за неналичие на компютърни вируси,както и гаранции произтичащи от определена информация или действие.Сайтът не гарантира,че ще функционира без прекъсване или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранявани или,че Сайтът и неговият сървър нямат вируси или други вредни компоненти.В никакъв случай Сайтът не носи отговорност за проблеми и щети,включително директни,индиректни,специални,случайни или в следствие от нещо,както и произтичащи от или във връзка с работата на Сайта или от друг сайт, до който имате достъп,докато ползвате Сайта или неговото съдържание,дори и ако сте предупредени за подобни проблеми.

Освобождаване от Отговорност

Вие потвърждавате и изрично се съгласявате,че рискът при използването на Сайта е единствено и само за Ваша сметка.Също така се съгласявате да освободите от отговорност Сайта,както и неговите съдружници респективно директори,офис персонал,попечители и служители от всякакви задължения и разходи,включително хонорари за адвокат,произтичащи от нарушаване на условията от Ваша страна или по някакъв начин несвързани със Сайта,в това число без ограничения поставянето или прехвърлянето на всякаква информация или други материали от Сайта.

Политика за „Бисквитки”

Сайтът използва “бисквитки”.”Бисквитките” представляват информация,изпратена от уеб сървър на Вашия браузър и съхранявана на хардуерното устройство на компютъра.”Бисквитките”не съхраняват лична информация,освен ако Вие съзнателно не предоставите такава. “Бисквитките” могат да съхраняват информация, свързана с това кои уебсайтове сте посетили. Ние използваме “бисквитки”,за да съхраняваме информация и да персонализираме Вашето ползване на Сайта.Например,”бисквитките” позволяват на Сайта да разпознава Вашия браузър като известен вече потребител и така съхраняват,и запомнят избраните от Вас преференции от предишно посещение на Сайта.

Използваме “бисквитки”,за да Ви разпознаваме,когато отново посетите Сайта,да съхраняваме какви страници сте разглеждали,да изградим профил за това как Вие и останалите посетители използвате сайта,и за да направим Сайта да работи колкото се може по ефикасно.

Повечето браузъри позволяват премахването на “бисквитките”.За да направите това,моля кликнете върху   „ помощ” от менюто на Вашия браузър.Премахването на “бисквитките”може да забрани да използвате Сайта и/или да повлияе върху начина му на работа.

Някои от уебсайтовете на Трети лица генерират свои “бисквитки”,за да проследяват колко хора са видели определена реклама(или използват услугите на Трети лица за тази цел),както и за да проследят колко хора са разгледали обявата повече от веднъж. Тези “бисквитки”не могат да бъдат използвани,за да разграничат определен индивид;те биват използвани само за статистически цели,например,да Ви предложат реклами отговарящи на Вашите интереси.Поради статистически цели,част от информацията придобита от “бисквитки”на Трети лица бива присъединена към друга анонимна информация.Фирмите Трети лица,които генерират тези “бисквитки”имат своя собствена,стриктна политика на поверителност,но ние нямаме достъп до такива “бисквитки”;освен да им позволим да вършат своята работа,ние не можем да повлияем на тези “бисквитки” по никакъв начин(въпреки,че е възможно да използваме статистическата информация придобита от “бисквитките”на Трети лица,за да подобрим рекламите към потребителите на Сайта).