Добре дошли на нашия уебсайт topkrediti.com.Сайтът е създаден от екипа на Сайта като сравнителен каталог за своите потребители.Екипът на Сайта не е кредитодател,доставчик на бързи кредити,посредник на кредити към Трети лица кредитодатели,както и агент,представител или брокер на кредитодатели Трети лица.Моля,разгледайте следните срокове и условия,които обуславят ползването на Сайта.

Екипът на Сайта предоставя достъп до Сайта,като част от сроковете и условията на това споразумение. Моля отбележете, че ползване на Сайта е знак за Вашето безпрекословно съгласие да следвате и да бъдете обвързани с тези срокове и условия.

Екипът на Сайта запазва правото да актуализира и променя гореспоменатите срокове и условия по всяко време, без предварително известие.В случай,че сроковете и условията са били актуализирани,екипът на Сайта ще публикува промените на страниците на Сайта и ще отбележи датата на актуализация. Използването на Сайта след подобна публикация е знак за Вашето безпрекословно съгласие да следвате и да бъдете обвързани с новите срокове и условия,като такива.

Сайтът трябва да се използва от лица или фирми,които могат да сключат договор,обвързващ съответните лица,според законите приложими за съответната страна и/или област на местоживеене.Без да ограничава гореспоменатото, Сайтът не трябва да се използва от малолетни лица.Ако сте малолетен,не трябва да използвате Сайта.Моля отбележете,че екипът на Сайта няма да носи отговорност за неупълномощени малолетни лица,използващи Сайта.

Сайтът,неговият дизайн,всички текстове,графики,видео и аудио са собственост на екипa на Сайта и/или различните негови партньори,сътрудници или доставчици(Трети лица),и също така са защитени от международните закони за авторско право.Съдържанието на Сайта не може да се възпроизвежда, публикува отново,разпространява,показва,продава,трансферира или променя без изрично писмено разрешение от екипа на Сайта и/или съответните Трети лица.

Търговските и дизайнерски марки на Сайта са търговски марки на съответните собственици.Те не могат да се тълкуват като даденост,косвена или друга,и не могат да бъдат използвани без изричното писмено съгласие на екипа на Сайта или друго лице,притежаващо съответната търговска марка.

Нито Сайтът,нито неговото съдържание,изцяло или частично,могат да се копират,възпроизвеждат, публикуват отново,изтеглят,трансферират или разпространяват без писмено съгласие от екипа на Сайта.Единствено може да се изтеглят,показват и разпечатват материали от Сайта за Ваша лична, некомерсиална употреба.Неупълномощена употреба на Сайта и/или неговото съдържание може да наруши дадени авторски права,търговска марка или други интелектуални закони за собственост.Не нарушавайте авторските права и търговски марки както и други индикации за собственост,които Сайтът съдържа.Използването им на друг уебсайт или в друга компютърна мрежа е забранено.

Забранено е да подстрекавате,публикувате или препращате към Сайта всякаква забранена,незаконна, застрашителна,клеветническа,позорна,нецензурна,неприлична,заразна,порнографска или богохулна информация,която би могла да представлява или насърчава поведение,предизвикващо криминална заплаха,гражданска безотговорност или да наруши определен закон.Преди да се сдобиете с продукт или услуга от Трети лица задължително проверете информацията,съдържанието,материалите или данните,които същите съхраняват за Вас,за да сте сигурни, че са коректни,пълни и точни,неподвеждащи,също така бъдете наясно с всички съответни факти.Ваша отговорност е да идентифицирате и коригирате грешки в информацията,съдържанието,материалите или данните,които Трети лица съхраняват за Вас,преди да се сдобиете с даден техен продукт или услуга.В противен случай предлаганите продукти или услуги от Трети лица могат да бъдат анулирани.Не носим отговорност за загуби или щети,които може да претърпите в следствие на некоректна,непълна,неточна или подвеждаща информация,съдържание,материали или данни,които Трети лица съхраняват за Вас,или ако сте пропуснали да оповестите всички съответни факти.

По свое усмотрение и в допълнение към всички други права,с които екипът на Сайта разполага,както и без да носи никаква отговорност,екипът на Сайта може да прекрати или забрани достъпа Ви до Сайта по всяко време без предварително известие.

Препратки на Сайта към имена,марки,продукти,информация или услуги на Трети лица,или хиперлинкове към уебсайтове на Трети лица,са предоставени само и единствено за удобство на потребителите на Сайта и по никакъв начин не насърчават или намекват на потребителите на Сайта да използват информацията,продуктите или услугите, предлагани от тези Трети лица.Екипът на Сайта не носи отговорност за информацията,представена на уебсайтовете на Трети лица и не я представлява,така също и прецизността на материалите в тези сайтове.Ако решите да се свържете с уебсайтовете на Трети лица,това е изцяло за Ваша сметка и риск. Използването на уебсайтовете на Трети лица е предмет на договор на сроковете и условията за употреба,както и политиките за поверителност на съответните уебсайтове.